Wikiscan
uz.wikipedia.orgDateTotalArticleFoydalanuvchiVikipediyaFaylMediaWikiAndozaYordamTurkumPortalLoyihaTimedTextModul
2024
134,255
21,496
16 %
65
0.0 %
604
0.4 %
3
0.0 %
86
0.1 %
3
0.0 %
67
0.0 %
2
0.0 %
1
0.0 %
18
0.0 %
2023
108,633
97,784
90 %
136
0.1 %
1,220
1.1 %
327
0.3 %
5
0.0 %
858
0.8 %
2
0.0 %
4,592
4.2 %
31
0.0 %
3
0.0 %
7
0.0 %
2022
516,990
438,500
85 %
163
0.0 %
1,212
0.2 %
6
0.0 %
2
0.0 %
4,341
0.8 %
3
0.0 %
1,247
0.2 %
2
0.0 %
24
0.0 %
317
0.1 %
2021
212,925
210,508
99 %
51
0.0 %
355
0.2 %
2
0.0 %
2
0.0 %
1,316
0.6 %
37
0.0 %
2
0.0 %
107
0.1 %
2020
2,009
1,729
86 %
20
1.0 %
32
1.6 %
3
0.1 %
77
3.8 %
5
0.2 %
1
0.0 %
2
0.1 %
2019
7,984
6,645
83 %
14
0.2 %
28
0.4 %
1,209
15 %
3
0.0 %
1
0.0 %
6
0.1 %
2018
10,415
8,934
86 %
15
0.1 %
22
0.2 %
1,318
13 %
2
0.0 %
40
0.4 %
1
0.0 %
2017
2,332
1,183
51 %
40
1.7 %
25
1.1 %
1,049
45 %
3
0.1 %
2016
8,013
5,588
70 %
5
0.1 %
38
0.5 %
1
0.0 %
1,420
18 %
179
2.2 %
2015
176,410
162,281
92 %
60
0.0 %
111
0.1 %
3
0.0 %
3,748
2.1 %
4
0.0 %
34
0.0 %
3
0.0 %
10
0.0 %
2014
6,377
5,376
84 %
3
0.0 %
76
1.2 %
875
14 %
26
0.4 %
1
0.0 %
2013
512,218
423,469
83 %
3,239
0.6 %
269
0.1 %
9,087
1.8 %
4
0.0 %
17,889
3.5 %
22
0.0 %
9
0.0 %
2012
495,987
404,866
82 %
180
0.0 %
129
0.0 %
6
0.0 %
3,856
0.8 %
3
0.0 %
19,983
4.0 %
34
0.0 %
1
0.0 %
2011
69,749
48,333
69 %
223
0.3 %
89
0.1 %
730
1.0 %
1
0.0 %
20,360
29 %
9
0.0 %
2010
73,266
51,867
71 %
204
0.3 %
81
0.1 %
186
0.3 %
10
0.0 %
20,905
29 %
4
0.0 %
2009
69,219
51,637
75 %
173
0.2 %
78
0.1 %
442
0.6 %
1
0.0 %
16,877
24 %
6
0.0 %
2008
60,710
44,745
74 %
260
0.4 %
159
0.3 %
88
0.1 %
15,448
25 %
1
0.0 %
2007
75,991
51,631
68 %
124
0.2 %
10
0.0 %
10
0.0 %
24,208
32 %
1
0.0 %
2006
31,006
19,074
62 %
44
0.1 %
38
0.1 %
21
0.1 %
16
0.1 %
823
2.7 %
1
0.0 %
10,986
35 %
2005
121
33
27 %
88
73 %
2004
124
122
98 %
2
1.6 %
2003
DateMunozaraFoydalanuvchi munozarasiVikipediya munozarasiFayl munozarasiMediaWiki munozarasiAndoza munozarasiYordam munozarasiTurkum munozarasiPortal munozarasiLoyiha munozarasiTimedText talkModul munozarasi
2024
97,887
73 %
13,841
10 %
1
0.0 %
41
0.0 %
139
0.1 %
1
0.0 %
2023
3,499
3.2 %
161
0.1 %
4
0.0 %
1
0.0 %
3
0.0 %
2022
68,079
13 %
3,092
0.6 %
2
0.0 %
2021
76
0.0 %
465
0.2 %
4
0.0 %
2020
52
2.6 %
85
4.2 %
3
0.1 %
2019
25
0.3 %
51
0.6 %
2
0.0 %
2018
45
0.4 %
34
0.3 %
2
0.0 %
2
0.0 %
2017
6
0.3 %
24
1.0 %
2
0.1 %
2016
228
2.8 %
550
6.9 %
4
0.0 %
2015
6
0.0 %
10,146
5.8 %
1
0.0 %
3
0.0 %
2014
2
0.0 %
16
0.3 %
1
0.0 %
1
0.0 %
2013
57,709
11 %
8
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
2012
58,830
12 %
8,096
1.6 %
2
0.0 %
1
0.0 %
2011
4
0.0 %
2010
9
0.0 %
2009
5
0.0 %
2008
9
0.0 %
2007
7
0.0 %
2006
3
0.0 %
2005
2004
2003